Lesbisch Archief Nijmegen: lesbische geschiedenis online


Klik op de cover om de oenkrant full screen te lezen.

oenkrant nijmegen nr 1, 1977   oenkrant nijmegen nr 1, 1977

nr 1, oktober 1977

oenkrant, nr 1 oktober 1977

"EEN STUKJE GESCHIEDENIS    Het OEN is eigenlijk in '74 ontstaan, al heette het toen 'Besturenoverleg'. Tot het instellen hiervan besloten diverse, in Nijmegen werkzame emancipatiebewegingen om de al langer bestaande, persoonlijke kontakten te intensiveren. Half '75 kreeg het de naam 'OEN': Overleg Emancipatiebewegingen Nijmegen. Het doel van het OEN was, en is onderlinge uitwisseling van informatie, en waar mogelijk gezamelijk optreden. Er zijn dan ook een aantal aktiviteiten vanuit het OEN opgezet [..]"

"EINDELIJK    de eerste OEN-krant. Met het verschijnen van dit blad verdwijnt BLAD, het blad van het COC, afd. Nijmegen. Alle OEN-groepen, en dat zijn er nogal wat [..] kunnen voortaan hun 'ei' kwijt in het krantje wat nu voor de eerste keer voor je ligt".
oenkrant nijmegen nr 2, 1977   oenkrant nijmegen nr 2, 1977

NB op pag. 6 een zeldzame foto van de 'oerclub' van De Feeks: staand in de deur: Laurette Baaten, zittend in de deur: Wies van den Bosch, zittend vlnr Leontine van Velp, Vera Verkooijen, Mary Sauter, Veronie Koopmans, Frances Nijssen, Ineke van Mourik, liggend: Kiddy Kempers. Het pand aan de Ridderstraat is nog een drankenhandel.

nr 2, december 1977

oenkrant, nr 2 december 1977

. Het woon-oen en het komende verkiezingsgebeuren    "Een vijftal mensen uit diverse groepen die in het OEN werken, houden zich spesjaal bezig met het tema 'huisvesting'".
. Ridderstraat 11    "Zoals afgesproken zijn we vrijdagmiddag om 3 uur in de Ridderstraat nummer 11. (Die straat ligt aan de Eiermarkt, waar op maandag markt gehouden wordt.) We stappen het pand binnen van de eerste Nijmeegse vrouwenboekhandel..."
. Op het land waar het leven goed is    "Hierna volgt het tweede deel van het pamflet 'With Downcast Gays'. In deze aflevering ligt de nadruk op het overnemen van de waarde van het huwelijk en de daarmee samenhangende normen door homoseksuelen."
word Vriendin van Lesbisch Archief Nijmegen
Over het LAN
korte geschiedenis
doelstelling LAN
word Vriendin

LAN-folder
LAN-nieuwsbrief
links & tips
contact
sponsorverkoop
prentbriefkaarten
advertenties

Aardigheden
Mädchen in Uniform
Van Cris tot k.d.
Anita, Sophia en Lida

IN DE LAN_collectie
film en video
POTTENKIJKER 2000

affiches
tijdschriften
foto's recent

De Feeks
Vrouwen van Nijmegen, twintig jaar in beweging
© Lesbisch Archief Nijmegen  |   beheer: (024) 323 67 24  |   website: fotografica-nijmegen.nl  |  doneren: Stichting Vriendin NL25 INGB 0001 4727 09  |